www.ccrd.com.vn Vì một sự phát triển Nông nghiệp nông thôn bền vững   Tiếng Việt    English
    Giới thiệu
    Tổ Chức
    Lĩnh vực hoạt động
    Thành tựu
    Tin tức và Sự kiện
    Các đối tác
    Liên hệ

a1

a2

a3

  Số lượt truy cập:
8911131
  Hệ thống canh tác tổng hợp VAC

     VAC là gì  ?

VAC là cụm từ viết tắt của 3 chữ cái: Vườn: chỉ các hoạt động trồng trọt;  Ao: Chỉ các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản; Chuồng: Chỉ các hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.

  • VAC được hình thành từ hệ thống canh tác quy mô nhỏ hộ gia đình với thâm canh sinh học cao, trong đó trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản là các hoạt động có mối liên kết tương hỗ chặt chẽ với nhau sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước và năng lượng mặt trời để đạt tới hiệu quả kinh tế cao, với mức đầu tư thấp.
  • Phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp VAC phù hợp với từng vùng sinh thái có thể đáp ứng được các yêu cầu về Phát triển Nông nghiệp bền vững: Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên; Đảm bảo an ninh lương thực, ổn định xã hội, nâng cao thu nhập hộ gia đình, góp phần xoá đói giảm nghèo và và bảo vệ môi trường. 
     

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

07

08

09

091

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN
Địa chỉ: 28 phố Phạm Tuấn Tài - P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - Hà NỘi
Tel: 7930380 - Fax: 7930306 - Email: tvc.vacvina@netnam.org.vn; tvc.vacvina@fpt.vn
Designed by DAI DUONG XANH - BOSC